Voor bedrijven


Voordat ik instap in een organisatie, stel ik met jou als opdrachtgever jouw doel vast. Wat wil je bereiken? Met welke mensen, structuren en systemen werken we daar naartoe? Welke dynamiek is er nu? De route kan worden aangepast, maar het doel zal altijd leidend zijn.


Interim management

Het zijn jouw mensen die de doelstellingen van de organisatie gaan halen. Hoe zij dat gaan doen, dat bepalen de betrokkenen als team. Ik ondersteun in de weg er naartoe. Als interimmanager geef ik de mensen de ruimte te doen wat er moet gebeuren. Zo wordt het werk weer van de mensen.

Ruimte en inzicht geven is de nieuwe controle. Zonder mij inhoudelijk in te graven, beïnvloed ik het proces met ogenschijnlijk kleine dingen. Mijn kracht ligt in de positie waar vanuit ik werk en in de positie waar vanuit ik denk. Door wederzijds vertrouwen maak ik open communicatie mogelijk. Ik begeleid de leden van het team open communicatie eigen te maken. Ik zet hen aan na te denken over hun eigen intenties en de impact die hun acties hebben op het totaal. Geef mij de tijd en de ruimte om aan vertrouwen, samenhang en inzicht te bouwen. Je zult zien wat daar van komt: resultaat! Want uiteindelijk ben je daar als manager verantwoordelijk voor.


Training

Training kan een onderdeel zijn van het traject. ‘Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was’ is een gezegde die tot mijn gruwel vaak van toepassing is in organisaties. Doordat ik aanwezig ben, kan ik ervoor zorgen dat de inspiratie na mijn training levend blijft en dagelijks wordt opgevolgd. Immers, om iets te kunnen veranderen, moeten we iets doen. Bestaande dynamieken worden niet alleen doorbreken door inzichten die we hebben gekregen. We zullen het in de praktijk moeten brengen. Iedere dag een klein stapje. Alleen dan is training zinvol en effectief. Laat de puzzelstukjes in de praktijk op hun plaats vallen en je mensen het geleerde ‘eigen’ maken.


Coaching

Ondanks ieders goede intenties, zitten wij onszelf en elkaar nogal eens in de weg. Waarom loopt iemand steeds vast? Hoe komt het dat een afdeling vol knappe koppen weinig output creëert? De processen mogen zo goed zijn ingericht, het dagelijks gedrag zorgt voor het resultaat. Zowel de individuele mens als het team hebben baat bij inzicht in hun handelen en hun invloed op het geheel. Mensen maken het verschil met hun verschillen. Dat is waar mijn coaching begint.

Als mensen vervolgens echt contact maken met elkaar, blijkt dat zij – net als jij – doen wat ze denken dat goed is. Je mag ervan uitgaan dat mensen er niet op uit zijn om te kwetsen of elkaar het leven zuur te maken. Inzicht in elkaars beweegredenen biedt je een heel andere kijk op de dingen. Je collega, medewerker of manager wordt weer mens.


Procesbegeleiding

Als procesbegeleider begeleid ik het proces waarmee een groep mensen tot een gezamenlijk oplossing komt. Daarbij richt ik mij op de stappen en de interactie van de mensen. Dat kan elke groep van samenwerkende mensen zijn; een afdeling, maar ook een vereniging. In enkele bijeenkomsten gaan we aan de slag.
Hoe vinden we dat het gaat? Wat moeten we houden? Wat moeten we aanpakken? Hoe moeten we verder? Hoe komen we naar ons nieuwe doel? Hoe gaan we om met verschillende antwoorden op deze vragen? Waarschijnlijk heb je nog andere vragen en wil je met je team of je vereniging weten hoe je gezamenlijk verder komt. Je wilt alle kennis, ideeën en beelden van binnenuit weten en gebruiken. Immers ons werk, ons team, ons bedrijf of onze vereniging is van ons allemaal. Het doel dat er uit voort komt is van de groep: zij willen ermee aan de slag gaan want het is van hen. En dat is precies de beweging die jij zoekt.


De kracht van de combinatie

‘De complexiteit van de gewoonte’ is de reden waarom een totale aanpak soms nodig is. Geef het werk terug aan de professionals. Maak duidelijk wat het resultaat moet zijn. Geef hen vertrouwen en beïnvloed hen op een open en positieve manier.  Zo kunnen we de balans (terug)vinden tussen proces en teamresultaat.

'Culture eats strategy for breakfast.’ – Peter Drucker

Mijn aanpak combineert interim management, training, procesmanagement en coaching. De effectieve verhouding tussen deze wisselt gaandeweg en stel ik regelmatig bij. Het gaat om loslaten, lucht toevoegen en richting bijsturen. Daarbij voed ik de mensen continue met inzicht. Inzicht in effect van hun eigen handelen op het resultaat. Natuurlijk houd ik onderweg contact met jou als opdrachtgever. Je bent een essentieel onderdeel in het traject.